The dating of beowulf chase updating classpath container java lang nullpointerexception

Dessutom deklarerar Beowulf att eftersom han hört att monstret inte använder sig av vapen så skall inte heller han själv göra det.Vid en stor fest förolämpas Beowulf av Unferth, en släkting till kungen, varpå Beowulf genmäler i stolta ordalag.I kvädet, som utspelas under 500-talet, kämpar Beowulf, en av geaternas hjältar, mot tre fiender: Grendel, som föröder kungsgården Heorot och dess invånare i Danmark, Grendels moder, och senare i sitt liv (efter att ha återvänt hem och blivit kung), en drake. Efter sin död kremeras han av sina följeslagare och en storhög reses till hans åminnelse.

the dating of beowulf chase-67the dating of beowulf chase-72

The dating of beowulf chase

Därför måste verket antingen skrivits före vikingatiden eller under vikingatidens slut, när den daniske kungen Knut den Store regerade i England.

Det finns i princip två olika sätt att datera en sådan text.

När alla sover ruset av sig efter festen kommer Grendel och anfaller de sovande männen.

Beowulf går i närstrid med Grendel och sliter i kampen av honom ena armen.

Den första är immanent, den språkvetenskapliga metoden, där man studerar textens språk (stavning, grammatik, ordförråd) och diktens versmått för att därigenom bestämma vid vilken tidpunkt i anglosaxiskans utveckling Beowulf har tillkommit.

Osäkerheterna i denna metod antas allmänt vara stora, men det har inte hindrat exempelvis Eugen Einenkel att ange "cirka 725" som tillkomstår.Bjolf hette en av norrmännen som koloniserade Island, och det finns fortfarande kvar som isländskt mansnamn.Själva manuskriptet saknar titel, men har uppkallats efter huvudfiguren Beowulf sedan tidigt 1800-tal.Beowulf var alltså, enligt den anglosaxiske diktaren, svensk (från Svealand) på fädernet, och geat (göte eller gute) på mödernet.Många forskare anser att dikten inte kan ha skrivits under vikingatid utan innan nordmännen attackerade Englands kuster och deras senare invasioner, då kvädets figurer är av samma folkslag som anföll dem.Eftersom det utkrävdes en skyhög pengagäld för den döde tvingades Ecgtheow lämna svearnas land och mottogs hos Hrothgar, danernas kung.

Tags: , ,